PRIVACYVERKLARING

 

Voor leden van ons koor is een digitale ledenlijst beschikbaar. Hierop staan namen, adressen, geboortedata, mailadressen, telefoonnummers en stemgroepen van de leden vermeld.