PRIVACYVERKLARING

Voor leden van ons koor is een digitale ledenlijst beschikbaar. Hierop staan namen, adressen, geboortedata, mailadressen, telefoonnummers en stemgroepen van de leden vermeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderlinge communicatie.